Werkgeverskosten

Met werkgeverskosten wordt het geheel van premies dat door een werkgever betaald moet worden bedoeld. Dus de premies voor de sociale verzekeringswetten, voor regelingen voor vervroegde uittreding en die in verband met loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemers.