Tewerkstellingsvergunning

Een werkgever die een iemand van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland in dienst wil nemen voor korter dan drie maanden, heeft hiervoor een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig.

De tewerkstellingsvergunning kan de werkgever aanvragen bij het UWV. De duur van een tewerkstellingsvergunning is één jaar. Als dit jaar verstreken is, moet de werkgever opnieuw de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV.