SNA

De Stichting Normering Arbeid (kortweg SNA) heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. De SNA laat inspecties uitvoeren op basis van de norm en kent aan de hand daarvan het SNA-Keurmerk toe. Zo controleert SNA onder andere of er het juiste minimumloon gehanteerd wordt. WePayPeople is als payroll organisatie ook gekeurd en mag derhalve het keurmerk voeren.

Meer informatie SNA

Op de website van de Stichting Normering Arbeid kunt u terecht voor meer informatie.