Sluiten

Sociale premies

Over het inkomen dat u verdient, moeten sociale verzekeringspremies worden betaald. U werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premies altijd in van uw loon of uitkering. Sociale premies zijn premies zoals de premie volksverzekeringen en premies werkenemersverzekeringen.

Als u in Nederland verzekerd bent voor volksverzekeringen en u heeft een inkomen, dan betaalt u de premie voor volksverzekeringen. Dit is van toepassing als u in Nederland woont of in dienstbetrekking bent in Nederland.

U betaalt premie werknemersverzekeringen als u werkt en loon ontvangt of als u een uitkering ontvangt en u jonger bent dan de AOW-leeftijd.

Het kan voorkomen dat u te veel heeft betaald voor uw sociale premies. Als dit het geval is, krijgt u dit terugbetaald in het volgende kalenderjaar.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings