Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst staat over het algemeen een proeftijd beschreven. Echter is dit niet verplicht. Als er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor 6 maanden of korter kan er geen proeftijd worden opgenomen. Deze periode geeft de werknemer en werkgever de kans om aan elkaar te kunnen wennen en zodoende te kunnen bepalen of de arbeidsrelatie gaat werken. Gedurende deze periode kunnen de werknemer en werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen.

Proeftijd volgende contract

Als u na uw eerste contract een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekent, dan mag deze geen proeftijd bevatten. Hierop geldt 1 uitzondering: als de functie waarvoor uw nieuwe arbeidsovereenkomst geldt andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van u vraagt dan mag er opnieuw een proeftijd worden opgenomen in het contract.

Schriftelijk vastleggen

De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang de proeftijd duurt. De duur hiervan hangt af van hoe lang de arbeidsovereenkomst duurt. Het mag nooit langer zijn dan 2 maanden.

Lengte proeftijd

Een proeftijd duurt nooit langer dan 2 maanden. Onder bepaalde voorwaarden mag de proefperiode maar maximaal 1 maand duren:

  • Tijdelijk arbeidscontract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
  • Tijdelijk arbeidscontract waarin geen einddatum is vastgelegd.

De proefperiode mag nooit langer dan 2 maanden duren bij:

  • Een vast arbeidscontract;
  • Tijdelijk arbeidscontract van minimaal 2 jaar of meer.

Ontslag

Voor ontslag gedurende de proeftijd is geen sprake van een opzegtermijn. Als u ziek wordt in uw proefperiode is ontslag ook mogelijk. Als uw werkgever u ontslaat in de proefperiode terwijl u ziek bent, dan heeft u eventueel recht op een Ziektewetuitkering.

Reden ontslag

Als u of uw werkgever het contract opzegt binnen de proeftijd, dan kan degene daarvoor schriftelijk de reden aangeven als daar om gevraagd wordt.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan is een kijkje op de website van de Rijksoverheid.