Payrollmedewerker

Een payrollmedewerker is een werknemer die werkt voor een bedrijf maar het payrollbedrijf is juridisch gezien de werkgever van de werknemer. De payrollmederwerker heeft een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf maar werkt voor een ander bedrijf. Het payroll bedrijf neemt alle administratieve taken op zich en zorgt ervoor dat de medewerkers van het bedrijf hun loon op tijd krijgen uitbetaald.