Overuren

In de Arbeidstijdenwet en in de verschillende cao’s is vastgelegd hoeveel uur een werknemer mag werken. Als er geen cao van toepassing is, dan is alleen de Arbeidstijdenwet van toepassing. Volgens de arbeidstijdenwet mag een werknemer maximaal 12 uur per dag werken en in een week maximaal 60 uur. Een werknemer mag in maximaal 55 uur per week werken over een periode van 4 weken. In een periode van 16 weken mag een werknemer 48 uur werken per week.

Een normale werkweek bestaat meestal uit 40 uur of lager. Over het algemeen kan een werknemer dus prima overwerken zonder dat dit in strijd is met de Arbeidstijdenwet.

Voor de gewerkte overuren wordt een werknemer vaak extra beloond. Daarom is verstandig om deze uren goed bij te houden. De werkgever houdt dus bij hoeveel een werknemer overwerkt en ook op welke tijdstippen dit is gebeurd. Het tijdstip waarop de overuren betrekking hebben, kunnen invloed hebben op de hoogte van de extra beloning.