Geheimhoudingsbeding

Een werkgever heeft er groot belang bij dat een medewerker vertrouwelijke informatie niet aan derden versterkt. Hiervoor biedt het geheimhoudingsbeding uitkomst. Er is sprake van vertrouwelijke informatie wanneer de werkgever dit duidelijk aangeeft of als de medewerker dit uit de omstandigheden behoort af te leiden. Als een medewerker informatie doorspeelt aan derden, dan is er sprake van een wanprestatie, omdat hij of zij dan zijn of haar afspraken uit de arbeidsovereenkomst niet naleeft. Dit is van toepassing zowel tijdens de de duur van de arbeidsovereenkomst en na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan de eventueel geleden schade verhalen op de medwerker.

Een geheimhoudingsbeding kan de afspraak bevatten dat een medewerker een vastgesteld bedrag moet betalen als hij of zij zich niet houdt aan de geheimhoudingsverplichting. Als alternatief hiervoor kan de werkgever een volledige schadevergoeding eisen van de medewerker op basis van wanprestatie vanwege het overtreden van de geheimhoudingsverplichting. Er kan echter niet gekozen worden om allebei deze methodes te gebruiken. De werkgever moet kiezen. Als de werkgever overeenkomt met de medewerker dat er een boete moet worden betaald wanneer de werknemer bepaalde regels overtreedt, dan kan de werkgever geen schadevergoeding eisen.

Het is verstandig om als werkgever tijdens het afsluiten van een arbeidscontract, duidelijk te specificeren dat een werknemer na het beëindigen van het dienstverband geen vertrouwelijke informatie mag doorspelen aan derden.