Anoniementarief

 

Wanneer u niet alle gegevens voor de loonheffing van uw werknemer heeft ontvangen voor de eerste werkdag of op de eerste werkdag, dan kunt het anoniementarief toepassen. Dit is ook van toepassing als u de identiteit van uw werknemer niet kunt vaststellen.

Als u gebruikmaakt van het anoniementarief, dan houdt u 52% premie volksverzekeringen/loonbelastingen in. Hierbij houdt u rekening met het volgende:

  • loonheffingskorting;
  • maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen;
  • maximumbijdrageloon voor de Zvw werkgeversheffing;
  • het maximumbijdrageloon voor de Zvw bijdrage;
  • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden.