Allocatie

Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.