30 procent regeling

 

Een buitenlandse werknemer of expat kan via de 30% regeling in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen. Het toepassen van de regeling is niet verplicht.

Onder de 30 procent regeling kunt u als werkgever maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding – wat dus neerkomt op 30/70 van het loon (exclusief de vergoeding) – zonder nader bewijs als onbelaste vergoeding of verstrekking voor de extraterritoriale kosten geven.

Als u gebruik wilt maken van de 30 procent regeling moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft een dienstbetrekking.
  • u beschikt over een specifieke deskundigheid die nergens te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • u heeft een geldige beschikking.
  • u heeft in de 24 maanden voor uw allereerste werkdag in Nederland meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.