0 uren contract

 

In een 0 uren contract komt u overeen met de werknemer dat hij of zij alleen werkt als u hem inroostert of oproept. Voor een 0 uren contract gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer komt werken als de werkgever hem of haar oproept.
  • Loon wordt alleen uitbetaald voor de uren die gewerkt zijn. Hier geldt een minimum van drie uur voor. Als de medewerker komt werken voor één uur, heeft de medewerker recht op drie uur uitbetaling.
  • Als de medewerker drie maanden iedere week een vast aantal uren heeft gewerkt, heeft de medewerker iedere maand recht op deze uren. Uitzondering hierop is als de medewerker instemt met het werken van minder uren.
  • Een nulurencontract kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten.
  • Als een medewerker ziek is op een dag dat hij of zij is ingeroosterd, heeft de medewerker recht op 70% van het loon voor de afgesproken periode.
  • De werknemer krijgt een vakantietoeslag van acht procent van het bruto salaris.
  • De werknemer heeft recht op vakantiedagen welke worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen.
  • Een nul-uren contract kan alleen in de eerste 6 maanden van een arbeidsovereenkomst.
  • Bij een arbeidscontract op basis van payrolling kunnen medewerkers langer flexibel ingezet worden en dus alleen betaalt voor gewerkte uren. Zie onder het tabblad payroll hoe dat voor u kan werken.