Een erkend referent is een instantie die belang heeft bij het verblijf van een immigrant in Nederland. Als erkend referent is WePayPeople bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen. Wij zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) benoemd tot erkend referent.

Een kennismigrant is een immigrant die binnen of buiten een EU/EER-lidstaat of in Zwitserland woont en die permissie heeft om in een land te werken waar zijn of haar kennis nodig is. In Nederland geldt een eigen regeling voor het toelaten van deze hoogopgeleide migranten. Een kennismigrant heeft specifieke (wetenschappelijke) kennis en kan hierdoor bepaalde vacatures bij bedrijven (tijdelijk) opvullen of complexe problemen oplossen.

Het voordeel van een kennismigrant via onze diensten, is dat wij erkend IND-referent zijn. Hierdoor worden onze aanvragen sneller door het IND behandeld en hoeven we minder bewijsstukken hoeven aan te leveren. Zo kan je nieuwe medewerkers dus sneller aan de slag.

De 30%-regeling staat voor het terugbetalen van eventuele ‘extraterritoriale’ kosten die een kennismigrant maakt doordat hij/zij in Nederland is gaan werken. Denk aan verhuizing, taalcursussen of dubbele woonlasten. Door deze kosten – zo’n 30% – in het salaris van de kennismigrant op te nemen, wordt het nettosalaris verhoogd terwijl de kosten voor de werkgever hetzelfde blijven. Dit is de essentie van de 30% belastingheffing in Nederland.

WePayPeople BV 2020 ©