Sluiten


Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen

Op 28 januari 2014 door WePayPeople

De tijdelijke maatregel pseudo-eindheffing hoog loon (ook wel ‘crisisheffing’ genoemd) keert terug in 2014. Had u in 2013 een werknemer in dienst die meer dan € 150.000 verdiende?

Voor medewerkers die in 2013 meer dan € 150.000 verdienden, dient u in 2014 16% belasting te betalen over het bedrag boven de € 150.000. Deze heffing komt naast de loonheffingen die u al hebt ingehouden op het loon van uw werknemer. U geeft deze aan met de loonaangifte van maart 2014. Deadline voor het indienen en betalen is 30-4-2014. In 2015 is deze crisisheffing definitief vervallen.