De eerste loonstrook van het jaar 2016
27 januari 2016

De eerste loonstrook van het jaar 2016

De eerste loonstrook van het jaar 2016 Het is een moment waar veel werknemers ieder jaar in januari met gezonde nieuwsgierigheid naar uitzien. Het inzien van de eerste salarisstrook van het nieuwe jaar. Waar veel werknemers logischerwijs vooral hun eerste blik werpen op het netto-inkomen, verdiepen salarisadministrateurs zich al voor de jaarwisseling in ieder detail, … Read More

by WePayPeople
Loonbeslag: wat betekent dat voor jou?
7 april 2015

Loonbeslag: wat betekent dat voor jou?

Loonbeslag: wat betekent dat voor jou? Een werknemer heeft een loonbeslag, wat betekent dat voor de werkgever? Een van jouw werknemers komt in financiële problemen. Wat moet je als werkgever dan doen? Want als een werknemer na een traject van herinneringen, aanmaningen, dagvaarding en rechterlijk vonnis nog zijn schuld niet betaalt, kan de schuldeiser via … Read More

by WePayPeople
Premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
3 december 2014

Premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers

Premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers Op 1 januari 2015 worden de voorwaarden voor het toepassen van de premiekorting voor zowel jongere als oudere werknemers aangescherpt. Wij lichten toe wat dit inhoud. Premiekorting jongere werknemers Om de korting voor jongere werknemers toe te passen dient u te beschikken over: Een verklaring van … Read More

by WePayPeople
DGA gebruikelijk loon in 2015
2 december 2014

DGA gebruikelijk loon in 2015

DGA gebruikelijk loon in 2015 Heeft u aandelen in een onderneming en bent u zelf werkzaam als directeur bij deze onderneming? Dan dient u rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit houdt in dat u een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Vaststellen gebruikelijk loon … Read More

by WePayPeople
Hoe zit dat met reiskosten?
29 oktober 2014

Hoe zit dat met reiskosten?

Hoe zit dat met reiskosten? Wanneer een werknemer voor het werk reist, dan kan de werkgever de kosten van deze reizen vergoeden. Denk aan woon- werk verkeer of bijvoorbeeld de reis naar een klant. Dit kan op verschillende manieren. In deze blog lichten wij de meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen kort toe. Reizen met openbaar … Read More

by WePayPeople
Werkkostenregeling gaat per 1-1-2015 definitief door
9 juli 2014

Werkkostenregeling gaat per 1-1-2015 definitief door

Werkkostenregeling gaat per 1–1–2015 definitief door Staatsecretaris Wiebes heeft in een kamerbrief van 3 juli 2014 een einde gemaakt aan alle twijfels rondom de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd en komt er een einde aan de overgangsregeling. Wel wordt de werkkostenregeling op een aantal punten aangepast. De wijzigingen worden meegenomen … Read More

by WePayPeople
Expatcenter Amsterdam Partnership
25 juni 2014

Expatcenter Amsterdam Partnership

Expatcenter Amsterdam Partnership Vanaf 1 juli 2014 is WePayPeople gestart met het Expatcenter Amsterdam Partnership Programma. Het Expatcenter is een initiatief van verschillende gemeenten en de Imigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en biedt verschillende diensten voor kennismigranten. Expats kunnen bij het Expatcenter terecht voor vragen, informatie en advies. Internationale bedrijven en hun expats kunnen bij het Expatcenter terecht … Read More

by WePayPeople
Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing)
21 mei 2014

Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing)

Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing) In 2012 werd de crisisheffing ingevoerd. Dit hield in dat u voor medewerkers die in 2012 meer dan €150.000 verdienden, in 2013 16% belasting diende te betalen over het bedrag boven de €150.000. Deze crisisheffing zou eenmalig zijn, maar keerde terug in 2014. Veel werkgevers maakte hier vervolgens bezwaar tegen. … Read More

by WePayPeople
Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen
29 april 2014

Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen

Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen Om de identiteit van vreemdelingen vast te stellen, was het tot voor kort verplicht dat vreemdelingen van zes jaar en ouder twee vingerafdrukken op de chip van het verblijfsdocument opnamen. Om het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen te verbeteren, is er 1 maart 2014 een … Read More

by WePayPeople
Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen
1 april 2014

Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen

Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen Tot voor kort was u gewend om identiteitsbewijzen te archiveren van alle door u ingeleende uitzendkrachten. Dit is vanaf 2014 verboden op een aantal uitzonderingen na. Wanneer mag u de ID wel en wanneer mag u de ID niet bewaren? NL, EU, EER en Zwitserland Vanaf 2014 … Read More

by WePayPeople