Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing)
21 mei 2014

Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing)

Bezwaren tegen de crisisheffing (pseudo-eindheffing) In 2012 werd de crisisheffing ingevoerd. Dit hield in dat u voor medewerkers die in 2012 meer dan €150.000 verdienden, in 2013 16% belasting diende te betalen over het bedrag boven de €150.000. Deze crisisheffing zou eenmalig zijn, maar keerde terug in 2014. Veel werkgevers maakte hier vervolgens bezwaar tegen. … Read More

by WePayPeople
Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen
29 april 2014

Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen

Verandering in het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen Om de identiteit van vreemdelingen vast te stellen, was het tot voor kort verplicht dat vreemdelingen van zes jaar en ouder twee vingerafdrukken op de chip van het verblijfsdocument opnamen. Om het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen te verbeteren, is er 1 maart 2014 een … Read More

by WePayPeople
Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen
1 april 2014

Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen

Voorkom overtreding van de wet bij bewaren ID-bewijzen Tot voor kort was u gewend om identiteitsbewijzen te archiveren van alle door u ingeleende uitzendkrachten. Dit is vanaf 2014 verboden op een aantal uitzonderingen na. Wanneer mag u de ID wel en wanneer mag u de ID niet bewaren? NL, EU, EER en Zwitserland Vanaf 2014 … Read More

by WePayPeople
Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden
17 februari 2014

Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden

Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden Vanaf 1 juli biedt de overheid werkgevers een tijdelijke premiekorting van €3.500 per jaar aan, wanneer zij een schoolverlater of afgestudeerde in dienst nemen. Doel van de overheid: meer werkloze jongeren aan een baan helpen. Maar levert deze kortingsregeling u ook voordeel op? Werkgevers moeten zelf in de gaten houden of … Read More

by WePayPeople
Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
29 januari 2014

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs Vanaf 2014 vervalt de afdrachtsvermindering onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een Subsidieregeling Praktijkleren en deze zal niet meer via de loonadministratie lopen. De overheid blijft wel controleren op reeds toegepaste afdrachtsverminderingen. Doel van Subsidieregeling Praktijkleren Het doel van de subsidie is: werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De … Read More

by WePayPeople
29 januari 2014

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden Voor uw senior medewerkers veranderen er een tweetal zaken in het nieuwe jaar. Zo wordt de werkbonus 60+ onderdeel van de loonheffingskorting en gaat de pensioen en AOW-leeftijd omhoog. Werkbonus 60+ Vanaf 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting en wordt zo onderdeel van de loonadministratie. Hiervoor werd de … Read More

by WePayPeople
Bijtelling zakelijke auto 2014
29 januari 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014 De bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto zijn vastgesteld. In onderstaande tabel vindt u de categorieën, de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van de personen- of bestelauto in 2014. Onderstaande percentages gelden voor categorie 1 & 2: voor auto’s die in 2014 of 2015 voor het eerst … Read More

by WePayPeople
Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen
28 januari 2014

Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen

Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen De tijdelijke maatregel pseudo-eindheffing hoog loon (ook wel ‘crisisheffing’ genoemd) keert terug in 2014. Had u in 2013 een werknemer in dienst die meer dan € 150.000 verdiende? Voor medewerkers die in 2013 meer dan € 150.000 verdienden, dient u in 2014 16% belasting te betalen over het bedrag boven de … Read More

by WePayPeople
Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen
17 januari 2014

Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen

Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen Heeft u aandelen in een onderneming en bent u zelf werkzaam als directeur bij deze onderneming? Dan dient u rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit houdt in dat u een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Voor … Read More

by WePayPeople
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014
26 november 2013

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014 Jaarlijks wordt per 1 januari en 1 juli het minimumloon aangepast. Onlangs is bekend gemaakt dat het minimumloon per 1 januari 2014 stijgt met 0,53%. Als juridisch werkgever is Payroll Works verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Payroll Works … Read More

by WePayPeople