Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
29 januari 2014

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs Vanaf 2014 vervalt de afdrachtsvermindering onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een Subsidieregeling Praktijkleren en deze zal niet meer via de loonadministratie lopen. De overheid blijft wel controleren op reeds toegepaste afdrachtsverminderingen. Doel van Subsidieregeling Praktijkleren Het doel van de subsidie is: werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De … Read More

by WePayPeople
29 januari 2014

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden Voor uw senior medewerkers veranderen er een tweetal zaken in het nieuwe jaar. Zo wordt de werkbonus 60+ onderdeel van de loonheffingskorting en gaat de pensioen en AOW-leeftijd omhoog. Werkbonus 60+ Vanaf 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting en wordt zo onderdeel van de loonadministratie. Hiervoor werd de … Read More

by WePayPeople
Bijtelling zakelijke auto 2014
29 januari 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014 De bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto zijn vastgesteld. In onderstaande tabel vindt u de categorieën, de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van de personen- of bestelauto in 2014. Onderstaande percentages gelden voor categorie 1 & 2: voor auto’s die in 2014 of 2015 voor het eerst … Read More

by WePayPeople
Payroll vergelijken
7 januari 2014

Payroll vergelijken

Payroll vergelijken In Nederland werken circa 200.000 mensen via payroll, een vorm van arbeid die is vastgelegd in de wet. Toch komt het soms voor dat belangrijke regels voor goede payrolling geschonden worden. Een goed payrollbedrijf is dan ook van belang. Maar welke eigenschappen kenmerken een goed payrollbedrijf? Om u te helpen bij het vergelijken … Read More

by WePayPeople
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014
26 november 2013

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014 Jaarlijks wordt per 1 januari en 1 juli het minimumloon aangepast. Onlangs is bekend gemaakt dat het minimumloon per 1 januari 2014 stijgt met 0,53%. Als juridisch werkgever is Payroll Works verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Payroll Works … Read More

by WePayPeople
De jacht op malafide uitzendbureaus
5 maart 2012

De jacht op malafide uitzendbureaus

De jacht op malafide uitzendbureaus Minister Henk Kamp van het ministerie van Sociale Zaken heeft [een ambitieus plan aangekondigd](Minister Henk Kamp van het ministerie van Sociale Zaken heeft een ambitieus plan aangekondigd: het aantal malafide uitzendbureaus in Nederland moet binnen de komende twee jaar tot nul worden teruggebracht. Hierbij gaat het specifiek om de uitzendbureaus … Read More

by WePayPeople
Haal winst uit de backoffice van jouw uitzendbureau
23 februari 2012

Haal winst uit de backoffice van jouw uitzendbureau

Haal winst uit de backoffice van jouw uitzendbureau Groei, stabilisatie, krimp: de economische voorspellingen voor 2012 wisselen met de dag. Deze schommelingen brengen onzekerheden met zich mee voor de gehele arbeidsmarkt – en dat effect kan flinke gevolgen hebben voor de uitzendbranche. Eind 2011 voorspelden economen van de Rabobank een negatieve trend voor het nieuwe … Read More

by WePayPeople
NBBU CAO biedt oplossing voor grotere arbeidsparticipatie 65+
3 november 2011

NBBU CAO biedt oplossing voor grotere arbeidsparticipatie 65+

NBBU CAO biedt oplossing voor grotere arbeidsparticipatie 65+ In de nieuwe NBBU CAO, welke 1 januari 2012 in werking treedt, wordt de mogelijkheid geboden 65 plus medewerkers een onbepaald aantal contracten voor bepaalde tijd aan te bieden. Met deze flexibele bepaling komt de NBBU tegemoet aan de maatschappelijke wens de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te … Read More

by WePayPeople
8 augustus 2011

VPO keurmerk is mosterd na de maaltijd

VPO keurmerk is mosterd na de maaltijd De Vereniging van Payroll Ondernemingen gaat een nieuw keurmerk ontwikkelen voor professioneel werkgeverschap. Op 23 juni werd op de algemene ledenvergadering van de vereniging aangekondigd dat er een VPO keurmerk ontwikkeld gaat worden. In het VPO keurmerk, dat op 1 december 2011 op het Nationale Payroll Congres onthuld … Read More

by WePayPeople
Verschillen in payrolling cao’s uitgelegd
30 juni 2011

Verschillen in payrolling cao’s uitgelegd

Verschillen in payrolling cao’s uitgelegd Er zijn 3 cao’s die bij payrolling of uitzending gehanteerd kunnen worden en die verbonden kunnen worden met de zo belangrijke NEN certificering. Van oudsher is er de ABU, deze is algemeen verbindend voor iedereen die arbeidscontracten met uitzendbeding afsluit. Naast deze cao bestaat de NBBU cao voor uitzendkrachten en … Read More

by WePayPeople