Sluiten


Wat betekent de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) precies?

Op 20 maart 2020 door WePayPeople


Het coronavirus heeft niet alleen medische gevolgen. Ook de economie wordt getroffen. Het kabinet kondigde recentelijk een uitgebreid pakket aan noodmaatregelen aan, waarmee bedrijven hulp krijgen deze onzekere periode te overbruggen. Onderdeel hiervan is de afschaffing van de werktijdverkorting (WTV) en de introductie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wij leggen er meer over uit!

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

De NOW is een loonkostensubsidie die voor 3 maanden aan de werkgever wordt verstrekt en vanaf 1 maart 2020 – dus ook met terugwerkende kracht – kan worden aangevraagd. De werkgever is verplicht om het volledige loon volgens contract aan de werknemer door te betalen, maar krijgt daar tot 90% van vergoed. In tegenstelling tot de WTV, geldt de NOW ook voor flex- en oproepkrachten.

De NOW op een rijtje:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies. 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming werkt:

  • Wanneer 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Wanneer 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Wanneer 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Belangrijke informatie over het aanvragen van de NOW

De aanvraag verloopt via het UWV en niet – zoals bij de WTV – via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was en wat de werkelijke loonsom is geweest, op basis daarvan vindt een correctie plaats.

De exacte datum waarop aanvragen voor de NOW kunnen worden ingediend, is nog niet bekend. Er kan momenteel nog niets worden aangevraagd. Zodra wij meer weten, berichten wij over de procedure.

Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, dan kun je ons bereiken via sales@wepaypeople.nl.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings