Sluiten


Ongerustheid over schijnconstructie & WKA

Op 4 oktober 2013 door WePayPeople

Een klant van een uitzendbureau die klant bij ons is, sprak zijn ongerustheid uit over recente rechtelijke uitspraken waarbij de payrollsamenwerking werd gezien als een schijnconstructie. Hij vroeg zich af of zijn samenwerking met ons (via het uitzendbureau) ook risicovol was. Ook sprak hij zijn ongerustheid uit over de Wet Ketenaansprakelijkheid in combinatie met het samenwerken met Payroll Works. Hieronder leest u onze reactie.


Best uitzendbureau,

Payrolling is geen schijnconstructie. Zeker niet als het gaat om bij ons ingeleend personeel. Eigenlijk is het een soort uitgeklede vorm van uitzenden. Het werven en selecteren doet u zelf, de rest doen wij. Het wordt anders als bedrijf ‘X’ 10 medewerkers al jarenlang in vaste dienst heeft en deze medewerkers overhevelt naar een payrollbedrijf. Vijf jaar geleden was dat de gewoonste zaak van de wereld. Grote ministeries stonden toen bij payrollbedrijven op de stoep met het verzoek om soms honderden medewerkers over te nemen. Je leest dat medewerkers in deze gevallen vaak onvoldoende voorgelicht werden over de gevolgen en het feit dat opgebouwde rechten hiermee kwamen te vervallen (opvolgend werkgeverschap). Wie deze zaken goed bekijkt kan alleen maar tot de conclusie komen dat de rechter de juiste uitspraak heeft gedaan. De betrokken partijen hebben er een potje van gemaakt. Het is logisch dat de rechter oordeelt dat deze rechten niet mogen komen te vervallen. Dat is grofweg waar de recente arresten over gaan.

Payroll Works neemt sowieso geen vaste contracten over. Wij richten ons op kortdurende (uitzend)overeenkomsten. Hierbij gaat het om niets anders dan regulier uitzenden, namelijk een meneer of mevrouw uitlenen aan een bedrijf waar hij of zij nog niet aan het werk is. Ofwel, wij zijn een uitzendbureau, net zoals u, maar laten de werving en selectie van deze personen aan intermediairs over. Dat is namelijk waar uitzenders goed in zijn. Wij zijn heel goed in de correcte administratieve verwerking die hierbij hoort.

En dan de Wet Ketenaansprakelijkheid die wordt aangehaald door uw klant. Deze brengt  –in ons geval – ook geen risico voor uw klant met zich mee. Per 1 juli 2012 is de WKA aangepast. Zie bijgaand document. Inleners (in de gehele keten) zijn gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid als de uitlenende partij (waar de betreffende medewerkers feitelijk onder contract zijn) een NEN 4400-1 certificering heeft. Uiteraard is Payroll Works NEN gecertificeerd. Ofwel, voor de door ons uitgeleende medewerkers aan jou (en daarna aan jouw klant) geldt dat zij gevrijwaard zijn voor enige claim hierop.

Graag verwijs ik u ook naar mijn ingezonden brief in het FD en het interview van mij op Flexmarkt.  Wij hebben ook een standaard brief die u kunt gebruiken om uw inleners te informeren over hoe de vrijwaarding voor de WKA geregeld is als u via ons werkt. Mocht u deze willen ontvangen dan hoor ik het graag.

Ik hoop u en uw klant hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,

Julius Kousbroek

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings