Zwangerschapsuitkering

Als een werknemer een kind verwacht, dan heeft zij in de periode voor bevalling het recht op zwangerschapsverlof. Tijdens dit verlof krijgt zij een zwangerschapsuitkering. De werknemer kan met zwangerschapsverlof als zij nog vier tot zes weken verwijderd is van de dag na de uitgerekende datum van de bevalling.

Nadat de bevalling heeft plaatsgevonden, dan heeft de werknemer recht op een bevallingsuitkering en bevallingsverlof. Het bevallingsverlof is altijd minimaal tien weken.

Als een werknemer zwanger is, dan moet zij dit uiterlijk drie weken voordat zij met zwangerschapverlof wil gaan, melden. Echter, wordt het geadviseerd om dit eerder te melden zodat de werkgever en werknemer in goed overleg afspraken kunnen maken over de afwezigheid van de werknemer. Lees hier de regels vanuit de rijksoverheid.