Ziekteverzuim

Ziekteverzuim houdt in dat een werknemer door ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen.

Langdurig ziekteverzuim

Als u langdurig ziek bent, ontvangt u in uw eerste ziektejaar minimaal 70% van uw loon en het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als dit staat vastgelegd in uw cao of arbeidsovereenkomst. Na uw eerste ziektejaar kunt u een WAO-uitkering aanvragen. U moet hiervoor wel voor 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Langer dan één jaar ziek

In uw tweede ziektejaar krijgt u van uw werkgever minimaal 70% van uw loon. De werkgever hoeft echter het loon niet meer aan te vullen tot het minimumloon.

Zelfstandig ondernemer & ziekteverzuim

Als u zelfstandige ondernemer bent, kunt u een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen. Hiervoor moet u voor minstens 25% arbeidsongeschikt zijn verklaard.