Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet Ketenaansprakelijkheid zorgt ervoor dat als een onderaannemer geen premie volksverzekering, premie volksverzekering of loonbelasting afdraagt, dat dan de hoofdaannemer hiervoor aansprakelijk voor kan worden gesteld.

Aansprakelijkheid voorkomen

Om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gehouden, kunt u door middel van een WKA-check uw risico beperken. U kunt uw risico beperken door onderstaande punten goed na te lopen:

  • uw urenadministratie van iedere werknemer goed bijhouden;
  • een bewijs van goed gedrag bij de Belastingsdienst aanvragen;
  • bewijs van loonbetalingen in huis hebben;
  • bewijs van loonaangiften in huis hebben;
  • contractueel vastleggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van personeel van derde partijen door de onderaannemer.
  • bij het inhuren van zzp’ers vragen om een VAR-verklaring.
  • een geblokkeerde rekening openen(g-rekening).