Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wet die vanaf 1-1-2020 in werking treedt en die de regels rond ontslag en arbeidscontracten zal veranderen.

Download ons volledige Wab-dossier