Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is de vervanger van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling heeft betrekking op op alle vergoedingen, verstrekkingen en goederen die ter beschikking zijn gesteld.

Volgende de werkkostenregeling mag u niet meer dan 1,2% van uw fiscale loon uitgeven aan verstrekkingen, onbelaste goederen. Deze wijst u dan aan als eindheffingsloon.

Vrije ruimte

De 1,2% van uw fiscale loon wordt ook wel de ‘vrije ruimte’ genoemd. U betaalt hier geen belasting over. Het loon dat boven deze vrije ruimte valt, moet u wel belasting over betalen. U betaalt hier belasting over door middel van een eindheffing welke 80% bedraagt. Hierover betaalt u geen werkgeversheffing Zvw, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw.