Werkgeverslasten

De werkgever betaalt de werkgeversheffingen of ook wel werkgeverslasten genoemd. Dat zijn de kosten van de werkgever voor zijn werknemer, de bijdragen van de werkgever aan de sociale zekerheid. Een gedeelte van de werkgeverslasten is wettelijk verplicht en een gedeelte is bovenwettelijk. De hoogte van de werkgeverslasten verschilt per cao. In Nederland is dat ongeveer 30% van het brutoloon. (bron: Wikipedia)

Onder werkgeverslasten vallen o.a. Vakantiegeld, premie in het kader van Zorgverzekeringswet, premie WIA, en overige cao afhankelijke premies en bijdragen.