WAB gefaciliteerde Payroll

Het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, exclusief ter beschikking stellen van een arbeidskracht.

Download ons volledige Wab-dossier