UWV

Het UWV zorgt ervoor dat de werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet goed worden uitgevoerd. UWV is een afkorting voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV biedt ook arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Deze diensten voeren zij uit als zelfstandig bestuursorgaan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Het UWV adviseert en bemiddelt bij het zoeken naar werk. Als u werkloos bent, kunt u bij het UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen. Als u werkloos bent, kunt u bij het UWV terecht voor:

  • het vinden van werk;
  • advies en bemiddeling;
  • ontslaginformatie;
  • aanvragen uitkering;
  • advies over reintegratie.

Als u zich als werkzoekende meldt bij het UWV, dan krijgt u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar wat u nodig heeft om een baan te vinden.
 
Mocht u een werkloosheidsuitkering ontvangen, dan is dit tijdelijk. Voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering moet u aan veel voorwaarden voldoen. U wordt verplicht om met regelmaat te solliciteren en al het werk dat wordt beschouwd als ‘passend’ moet u accepteren. Besluit u om dit niet te doen, dan verlaagt het UWV uw uitkering.
 
Het kan voorkomen dat u maar niet aan een baan kan komen. U kunt dan in aanmerking komen voor een re-integratietraject. Als u langer dan zes maanden werkloos bent, dan komt u hier ook voor in aanmerking. Tijdens het re-integratietraject onderzoekt het UWV wat uw mogelijkheden zijn om aan werk te komen.