Urenbriefje

Een medewerker die op de payroll staat bij WePayPeople kan via het loginscherm op de site van WePayPeople inloggen op de portal. In de portal van WePayPeople kan de medewerker al zijn gegevens inzien en kan de medewerker zijn gewerkte uren invoeren. Als de medewerker deze gegevens heeft ingevoerd, worden deze doorgestuurd naar het bedrijf waarvoor de medewerker werkt ter controle. Zodra het bedrijf de uren heeft goedgekeurd stuurt WePayPeople een factuur naar het bedrijf. Wanneer het bedrijf de factuur heeft betaald, wordt het loon uitgekeerd aan de medewerker.

Meerdere werkgevers

Als een medewerker voor meerdere werkgevers werkt, dan kan de medewerker de gewerkte uren doorgeven via een opdracht tot dienstverling- formulier (OTD). Op dit formulier geeft de werknemer aan dat het factuurtarief en op basis hiervan berkent WePayPeople het brutoloon.