Urenaanbod

Na 12 maanden dient de werkgever de oproepkracht een contract voor een vast aantal uren aan te beiden. Het gaat hierbij om hetzelfde aantal uren dat gemiddeld in het afgelopen jaar is gewerkt.