Transitievergoeding

Wettelijke vastgestelde vergoeding voor werknemers bij beëindiging van het dienstverband door de werkgever.