Sociale premies

Over het inkomen dat u verdient, moeten sociale verzekeringspremies worden betaald. U werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premies altijd in van uw loon of uitkering. Sociale premies zijn premies zoals de premie volksverzekeringen en premies werkenemersverzekeringen.

Als u in Nederland verzekerd bent voor volksverzekeringen en u heeft een inkomen, dan betaalt u de premie voor volksverzekeringen. Dit is van toepassing als u in Nederland woont of in dienstbetrekking bent in Nederland.

U betaalt premie werknemersverzekeringen als u werkt en loon ontvangt of als u een uitkering ontvangt en u jonger bent dan de AOW-leeftijd.

Het kan voorkomen dat u te veel heeft betaald voor uw sociale premies. Als dit het geval is, krijgt u dit terugbetaald in het volgende kalenderjaar.