SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk zorgt ervoor dat inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk minder risico lopen. Met de huidige wetgeving lopen zij het risico dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die niet zijn voldaan door de aannemer of uitlener. Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden meerdere keren per jaar gecontroleerd of ze nog aan hun verplichtingen uit arbeid kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s voor de inlener en opdrachtgevers van werk klein blijven.

Waarop wordt een bedrijf beoordeeld?

Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op hun verplichting uit arbeid en deze bestaat uit de volgende punten:

  • Identificatie van het bedrijf;
  • Aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen voortkomen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.