Sluiten

Wet Uniformering Loonbegrip

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet wordt er één loonbegrip gebruikt voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen, permies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit zorgt ervoor dat het loonstrookje er een stuk eenvoudiger uitziet.