Sluiten

Werkgeverslasten

De werkgever betaalt de werkgeversheffingen of ook wel werkgeverslasten genoemd. Dat zijn de kosten van de werkgever voor zijn werknemer, de bijdragen van de werkgever aan de sociale zekerheid. Een gedeelte van de werkgeverslasten is wettelijk verplicht en een gedeelte is bovenwettelijk. De hoogte van de werkgeverslasten verschilt per cao. In Nederland is dat ongeveer 30% van het brutoloon. (bron: Wikipedia)

Onder werkgeverslasten vallen o.a. Vakantiegeld, premie in het kader van Zorgverzekeringswet, premie WIA, en overige cao afhankelijke premies en bijdragen.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings