Sluiten

Pensioen

Pensioen is het inkomen dat u per maand ontvangt nadat u bent gestopt met werken. Echter is pension niet per se uw inkomen wanneer u stopt met werken. Pensioen kan namelijk ook uw inkomen zijn, nadat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Daarnaast kan uw partner pensioen krijgen mocht u te komen overlijden. Pensioen is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • uitkering die u ontvangt van de overheid.
  • uitkering die u ontvangt vanuit een pensioenuitvoerder.
  • pensioen dat u zelf heeft geregeld.

Uitkeringen van de overheid

De uitkering die u vanuit de overheid ontvangt bestaat altijd uit de AOW (Algemene Ouderdomswet). Dit is het basispensioen wat u vanuit de overheid ontvangt.

Als u langer dan twee jaar ziek bent en u bent voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontvangt u een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van het UWV. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Mocht u komen te overlijden, dan kan het zijn dat u partner en eventuele kinderen recht hebben op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Ook hiervoor gelden voorwaarden.

Uitkering pensioenuitvoerder

Tijdens u gewerkte dienstjaren heeft u via u werkgever(s) pensioen. Dit is een aanvulling op het wettelijk basisinkomen van de overheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het pensioen kunt u hier terecht.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings