Sluiten

Pensioen

Pensioen is het inkomen dat u per maand ontvangt nadat u bent gestopt met werken. Echter is pension niet per se uw inkomen wanneer u stopt met werken. Pensioen kan namelijk ook uw inkomen zijn, nadat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Daarnaast kan uw partner pensioen krijgen mocht u te komen overlijden. Pensioen is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • uitkering die u ontvangt van de overheid.
  • uitkering die u ontvangt vanuit een pensioenuitvoerder.
  • pensioen dat u zelf heeft geregeld.

Uitkeringen van de overheid

De uitkering die u vanuit de overheid ontvangt bestaat altijd uit de AOW (Algemene Ouderdomswet). Dit is het basispensioen wat u vanuit de overheid ontvangt.

Als u langer dan twee jaar ziek bent en u bent voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontvangt u een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van het UWV. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Mocht u komen te overlijden, dan kan het zijn dat u partner en eventuele kinderen recht hebben op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Ook hiervoor gelden voorwaarden.

Uitkering pensioenuitvoerder

Tijdens u gewerkte dienstjaren heeft u via u werkgever(s) pensioen. Dit is een aanvulling op het wettelijk basisinkomen van de overheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het pensioen kunt u hier terecht.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings