Sluiten

Nettoloon

Het nettoloon is het bedrag dat u daadwerkelijk op uw bankrekening krijgt gestort. Het verschil tussen het bruto- en het nettoloon wordt gevormd door de belasting en werknemerspremies volksverzekering die iedere werknemer moet afdragen.

Hoe komt uw nettoloon tot stand?

Het brutoloon bestaat uit verschillende onderdelen: basisloon, toeslagen, eventuele bonussen en/of beloningen.

Van het brutoloon worden premies en belastingen afgetrokken. Hierbij gaat om de volgende onderdelen:

  • belasting;
  • premie Volksverzekeringen: Algemene oudersdomswet (AOQ), Wet langdurige zorg (Wlz) en Algemene nabestaandenwet (Anw).

Als deze posten van het brutoloon zijn afgetrokken houdt u het nettoloon over.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings