Sluiten

Nettoloon

Het nettoloon is het bedrag dat u daadwerkelijk op uw bankrekening krijgt gestort. Het verschil tussen het bruto- en het nettoloon wordt gevormd door de belasting en werknemerspremies volksverzekering die iedere werknemer moet afdragen.

Hoe komt uw nettoloon tot stand?

Het brutoloon bestaat uit verschillende onderdelen: basisloon, toeslagen, eventuele bonussen en/of beloningen.

Van het brutoloon worden premies en belastingen afgetrokken. Hierbij gaat om de volgende onderdelen:

  • belasting;
  • premie Volksverzekeringen: Algemene oudersdomswet (AOQ), Wet langdurige zorg (Wlz) en Algemene nabestaandenwet (Anw).

Als deze posten van het brutoloon zijn afgetrokken houdt u het nettoloon over.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings