Sluiten

Loonstrook

Een loonstrook is een specificatie van het brutoloon, toeslagen en het nettoloon. Hieronder staan alle punten waaruit een loonstrook is opgebouwd uitgelegd.

 • BSN (Burger Service Nummer)
  Dit nummer is voor iedere inwoner van Nederland uniek. Met dit nummer bent u te identificeren bij de Belastingdienst, het UWV en uw gemeente.
 • Geboortedatum
  Uw datum van geboorte.
 • Datum in dienst
  Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan.
 • Datum uit dienst
  Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is beëindigd.
 • Geslacht
  Aantoning of u een man of een vrouw bent.
 • Burgelijke staat
  Gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden.
 • Tabel / LH-tabel
  Is uw loon wit of groen?Wit is loon van uw huidige werkgever en groen zijn inkomsten uit eerdere dienstbetrekkingen (bijvoorbeeld een WW-uitkering) Dit houdt in dat uw belasting over uw inkomen wordt berekend aan de hand van een bepaalde belastingtabel (wit of groen).
 • Heffingskorting
  De heffingskorting is een korting die u ontvangt op de belasting die u moet betalen en mag u maar bij één werkgever ontvangen.
 • Tabeltijdvak
  De periode waarover het loon is berekend. Dit kan per maand, dag, vier weken, één week of kwartaal zijn.
 • Jaarloon bijzonder tarief
  Dit is het jaarloon van wat u vorig jaar heeft verdiend. Als u ergens in dienst treedt, dan wordt uw salaris omgerekend tot uw jaarsalaris. Op basis hiervan wordt uw percentage van uw loonheffing voor het bijzonder tarief berekend.
 • Percentage bijzonder tarief
  Dit is het percentage van loonbelasting op beloningen die u eenmaal of eenmaal per jaar van uw werkgever ontvangt. Denk hierbij aan een bonus of vakantiegeld.
 • LH-tabel
  Het totaalbedrag aan loonheffing dat op uw loon wordt ingehouden, wordt berekend door middel van tabellen. Als uw werkzaam bent bij een werkgever, is voor u de witte tabel van toepassing. Ontvangt u een uitkering, dan is voor u de groene tabel van toepassing.
 • Functie
  De omschrijving van uw rol in een organisatie.
 • Uren per week
  Hoeveel uur u per week werkzaam bent.
 • Parttime percentage
  Het totaal aantal uren dat u per week voor de organisatie werkt, gedeeld door het aantal uren dat bij uw werkgever volstaat voor een fulltime werkweek.
 • Minimumloon
  Het wettelijke minimumloon dat geldt voor uw functie.

Een .pdf over de uitleg loonstrook vindt u hier.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings