Sluiten

Loonstrook

Een loonstrook is een specificatie van het brutoloon, toeslagen en het nettoloon. Hieronder staan alle punten waaruit een loonstrook is opgebouwd uitgelegd.

  • BSN (Burger Service Nummer)
    Dit nummer is voor iedere inwoner van Nederland uniek. Met dit nummer bent u te identificeren bij de Belastingdienst, het UWV en uw gemeente.
  • Geboortedatum
    Uw datum van geboorte.
  • Datum in dienst
    Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan.
  • Datum uit dienst
    Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is beëindigd.
  • Geslacht
    Aantoning of u een man of een vrouw bent.
  • Burgelijke staat
    Gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden.
  • Tabel / LH-tabel
    Is uw loon wit of groen?Wit is loon van uw huidige werkgever en groen zijn inkomsten uit eerdere dienstbetrekkingen (bijvoorbeeld een WW-uitkering) Dit houdt in dat uw belasting over uw inkomen wordt berekend aan de hand van een bepaalde belastingtabel (wit of groen).
  • Heffingskorting
    De heffingskorting is een korting die u ontvangt op de belasting die u moet betalen en mag u maar bij één werkgever ontvangen.
  • Tabeltijdvak
    De periode waarover het loon is berekend. Dit kan per maand, dag, vier weken, één week of kwartaal zijn.
  • Jaarloon bijzonder tarief
    Dit is het jaarloon van wat u vorig jaar heeft verdiend. Als u ergens in dienst treedt, dan wordt uw salaris omgerekend tot uw jaarsalaris. Op basis hiervan wordt uw percentage van uw loonheffing voor het bijzonder tarief berekend.
  • Percentage bijzonder tarief
    Dit is het percentage van loonbelasting op beloningen die u eenmaal of eenmaal per jaar van uw werkgever ontvangt. Denk hierbij aan een bonus of vakantiegeld.
  • LH-tabel
    Het totaalbedrag aan loonheffing dat op uw loon wordt ingehouden, wordt berekend door middel van tabellen. Als uw werkzaam bent bij een werkgever, is voor u de witte tabel van toepassing. Ontvangt u een uitkering, dan is voor u de groene tabel van toepassing.
  • Functie
    De omschrijving van uw rol in een organisatie.
  • Uren per week
    Hoeveel uur u per week werkzaam bent.
  • Parttime percentage
    Het totaal aantal uren dat u per week voor de organisatie werkt, gedeeld door het aantal uren dat bij uw werkgever volstaat voor een fulltime werkweek.
  • Minimumloon
    Het wettelijke minimumloon dat geldt voor uw functie.

Een .pdf over de uitleg loonstrook vindt u hier.