Sluiten

Loonstrook

Een loonstrook is een specificatie van het brutoloon, toeslagen en het nettoloon. Hieronder staan alle punten waaruit een loonstrook is opgebouwd uitgelegd.

 • BSN (Burger Service Nummer)
  Dit nummer is voor iedere inwoner van Nederland uniek. Met dit nummer bent u te identificeren bij de Belastingdienst, het UWV en uw gemeente.
 • Geboortedatum
  Uw datum van geboorte.
 • Datum in dienst
  Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan.
 • Datum uit dienst
  Datum waarop uw arbeidsovereenkomst is beëindigd.
 • Geslacht
  Aantoning of u een man of een vrouw bent.
 • Burgelijke staat
  Gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden.
 • Tabel / LH-tabel
  Is uw loon wit of groen?Wit is loon van uw huidige werkgever en groen zijn inkomsten uit eerdere dienstbetrekkingen (bijvoorbeeld een WW-uitkering) Dit houdt in dat uw belasting over uw inkomen wordt berekend aan de hand van een bepaalde belastingtabel (wit of groen).
 • Heffingskorting
  De heffingskorting is een korting die u ontvangt op de belasting die u moet betalen en mag u maar bij één werkgever ontvangen.
 • Tabeltijdvak
  De periode waarover het loon is berekend. Dit kan per maand, dag, vier weken, één week of kwartaal zijn.
 • Jaarloon bijzonder tarief
  Dit is het jaarloon van wat u vorig jaar heeft verdiend. Als u ergens in dienst treedt, dan wordt uw salaris omgerekend tot uw jaarsalaris. Op basis hiervan wordt uw percentage van uw loonheffing voor het bijzonder tarief berekend.
 • Percentage bijzonder tarief
  Dit is het percentage van loonbelasting op beloningen die u eenmaal of eenmaal per jaar van uw werkgever ontvangt. Denk hierbij aan een bonus of vakantiegeld.
 • LH-tabel
  Het totaalbedrag aan loonheffing dat op uw loon wordt ingehouden, wordt berekend door middel van tabellen. Als uw werkzaam bent bij een werkgever, is voor u de witte tabel van toepassing. Ontvangt u een uitkering, dan is voor u de groene tabel van toepassing.
 • Functie
  De omschrijving van uw rol in een organisatie.
 • Uren per week
  Hoeveel uur u per week werkzaam bent.
 • Parttime percentage
  Het totaal aantal uren dat u per week voor de organisatie werkt, gedeeld door het aantal uren dat bij uw werkgever volstaat voor een fulltime werkweek.
 • Minimumloon
  Het wettelijke minimumloon dat geldt voor uw functie.

Een .pdf over de uitleg loonstrook vindt u hier.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings