Sluiten

Anonieme werknemer

Wanneer u niet alle gegevens voor de loonheffing van uw werknemer heeft ontvangen voor de eerste werkdag of op de eerste werkdag, dan kunt het anoniementarief toepassen. De werknemer is dan een zogenaamde ‘anonieme werknemer’. Dit is ook van toepassing als u de identiteit van uw werknemer niet kunt vaststellen.

Als u gebruikmaakt van het anoniementarief, dan houdt u 52% premie volksverzekeringen/loonbelastingen in. Hierbij houdt u rekening met het volgende:

  • loonheffingskorting;
  • maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen;
  • maximumbijdrageloon voor de Zvw werkgeversheffing;
  • het maximumbijdrageloon voor de Zvw bijdrage;
  • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings