Reiskostenvergoeding

Als een werknemer met de auto of met het openbaar vervoer naar werk reist, dan kan de werknemer de kosten hiervoor vergoed krijgen door de werkgever. Dit noemt men ook wel de reiskostenvergoeding. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement of in de cao.

De werkgever kan de werknemer een bedrag van maximaal 0,19 eurocent per kilometer vergoeden zonder dat hier belasting over moet worden betaald.

Als de werknemer met het openbaar vervoer reist, dan heeft de werkgever de keuze om of 0,19 eurocent per kilometer te vergoeden of de daadwerkelijke kosten van het openbaar vervoer. De werkelijke kosten van het openbaar vervoer zijn over het algemeen duurder.