Premiekorting

Werknemers kunnen korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Deze korting zorgt ervoor dat het bedrag dat een werkgever aan loonheffingen moet betalen minder wordt. Dit valt onder te verdelen in premiekorting voor oudere werknemers en voor jongere werknemers.

Premiekorting jongere werknemers

Als een werknemer in de leeftijd van 18 tot 27 jaar oud in dienst treedt, dan heeft deze werknemer mogelijk het recht op premiekorting. Als de werknemer, voordat hij in dienst treedt, recht heeft gehad op een WW- of bijstandsuitkering en als hij daarnaast voor minimaal een periode van zes maanden in dienst komt, heeft de werknemer recht op premiekorting.

Korting oudere werknemers

Een nieuwe werknemer van 50 jaar of ouder welke uitkeringsgerechtigd is, kan premiekorting ontvangen indien hij recht heeft gehad op één van de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering;
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • inkomensondersteuning Wet Wajong;
  • bijstandsuitkering;
  • uitkering op grond van algemene pensioenwet politieke ambtsdrager;
  • nabestaandenuitkering.

De premiekorting duurt maximaal drie jaar en stopt als de werknemer de AOW-leeftijd behaalt.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over premiekorting kunt u hier terecht.