Sluiten

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wab staat voor Wet arbeidsmarkt in balans en treedt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking. Om dat te realiseren, wordt een aantal nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gerepareerd en wordt er aandacht besteed aan de volgende punten:

  • Ontslagrecht;
  • Flexibele arbeid;
  • Ketenregeling;
  • WW-premie.

De wet dient bij te dragen aan een arbeidsmarkt waar:

  • Het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers in vaste dienst te nemen;
  • Het gat tussen vast- en flexwerk is gedicht;

 

De belangrijkste maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans

 

Ontslag: de cumulatiegrond
In de Wab staat opgenomen dat ontslag straks ook mogelijk is als er sprake is van een optelsom van omstandigheden: de zogeheten cumulatiegrond. Voor de werkgever is dit een versoepeling van de ontslagregeling. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden voldoen. Met ingang van de Wab kan de rechter omstandigheden combineren.

 

Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag bij een organisatie recht op een transitievergoeding. Oók tijdens de proeftijd. Bij lange dienstverbanden wordt de transitievergoeding verlaagd, waardoor langere dienstverbanden aantrekkelijk worden voor werkgevers.

Ook zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van de transitievergoeding. Voor iedere werknemer wordt dit een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Voor kleine werkgevers komt een speciale regeling die ervoor zorgt dat zij de transitievergoedingen van hun medewerkers kunnen compenseren als ze hun eigen bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

 

Hoge en lage WW-premie
Op dit moment is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief is. Vanaf 2020 worden de sectoren voor de WW-premie afgeschaft. Met de ingang van de Wab komt er een lage WW-premie voor vaste banen en een hogere WW-premie voor tijdelijk werk. Het verschil tussen de hoge en lage premie zal 5% bedragen. Is er sprake van seizoenswerk, dan kunnen maatwerkoplossingen worden overeengekomen.

 

Verruiming ketenregeling
In 2019 is het nog mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Zodra de Wet arbeidsmarkt in balans ingaat, wordt dit verlengd naar drie jaar. De verruiming van de ketenregeling maakt het ook mogelijk om de pauze tussen een keten van tijdelijke contracten te verkorten van zes naar drie maanden. Dit geldt alleen als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Dit laatste kan enkel op cao-niveau worden toegepast.

 

Arbeidsvoorwaarden payroll
In de Wab is opgenomen dat werknemers op de payroll (minimaal) gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De gelijkheid tussen jouw payroll- en eigen medewerkers betreft zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat dus niet alleen om salaris en vakantiegeld, maar ook om de prestatiebeloning, dertiende maand, vakantiedagen etc. Enkel voor het pensioen valt jouw payrollmedewerker nog tot 2021 onder de regeling van de payrollorganisatie waar hij onder valt.

Oproepkrachten
Oproepkrachten dienen straks minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Daarnaast behouden zij het recht op salaris als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Hierdoor wordt verplichte permanente beschikbaarheid voorkomen. Dit heeft dus direct invloed op jouw oproepkrachten met een nuluren- of min-maxcontract. Wel kan de termijn van vier dagen bij de cao worden verkort tot één dag.

Ook ben je na twaalf maanden verplicht jouw oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren dat hij in het afgelopen jaar voor je heeft gewerkt.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings