Sluiten

Fasensysteem

Het fasensysteem staat voor het rechtspositiesysteem uit de cao voor uitzendkrachten. Vanaf 1 juli 2015 met de ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid hebben zowel de cao van de NBBU als de cao van de ABU dezelfde fasetelling. Het systeem van de ABU is algemeen bindend verklaard, omdat dit het meest gebruikte systeem is.

WePayPeople maakt gebruik van de cao van NBBU en deze cao heeft een fasensysteem welke bestaat uit vier fasen.

Fase 1 en 2

Een uitzendkracht is werkzaam in fase 1 zolang hij niet meer dan 26 gewerkt heeft. Hierbij tellen alleen gewerkte weken mee. In fase 1 is ook het uitzendbeding van kracht en is er ook sprake van uitsluiting van loondoorbetalingsplicht, dit betekent: geen werk, geen loon.

Fase 2 duurt 104 weken. Dit verandert vanaf 1 juli in 52 weken.

Fase 3

Deze fase duurt maximaal vier jaar en hierin kan maximaal zes keer een uitzendovereenkomst voor een bepaalde tijd worden afgesloten. Tijdens fase 3 is sprake van een loondoorbetalingsverplichting over uitzendperiode.

Fase 4

Als fase 3 afloopt, begint fase 4. In deze fase heeft de uitzendkracht recht op uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als er tijdens fase 1,2 of 3 een onderbreking van 26 weken of langer zit voordat er een nieuwe uitzendovereenkomst wordt afgesloten, dan begint de telling van fase 1 opnieuw.

Meer informatie

Voor meer informatie over het fasensysteem kunt u hier terecht.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings