Opzegtermijn

Als u wordt ontslagen door uw werkgever is deze wettelijk verplicht zich te houden aan de opzegtermijn. Dit betekent dat u ruim van te voren op de hoogte moet worden gesteld van uw ontslag. Als u nog in uw proeftijd zit, geldt er geen opzegtermijn. Ook als u op staande voet ontslagen wordt, is hier geen sprake van.

Ontslagprocedure: opzegtermijn

Per 1 juli 2015 wordt de tijd die normaal volstaat voor de ontslagprocedure via UWV, afgetrokken van de opzegtermijn. Echter, moet er altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

Is er sprake van ontslag via de kantonrechter? Dan houdt deze rekening met de opzeggingstermijn. Eveneens geldt hier dat de tijd die de procedure bij de kantonrechter in beslag neemt, wordt afgetrokken van de opzegtermijn. Ook hier geldt dat er minimaal 1 maand opzegtermijn moet overblijven.

Wettelijke opzeggingstermijn

Uw opzeggingstermijn staat over het algemeen beschreven in uw arbeidsovereenkomst of cao. Is dit niet het geval? Dan moet uw werkgever zich houden aan onderstaande termijnen:

Duur arbeidsrelatie

Opzeggingstermijn

< 5 jaar

1 maand

5 – 10 jaar

2 maanden

10 – 15 jaar

3 maanden

> 15 jaar

4 maanden

Zelf ontslag nemen

Neemt u zelf ontslag? Dan blijft u minimaal nog 1 maand in dienst van het bedrijf, tenzij dit anders is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Opzeggen tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kunt u niet tussentijds opzeggen, tenzij dit is vastgelegd in het contract. Als u en uw werkgever allebei willen dat het contract eindigt, dan mag het contract wel worden beëindigd.

Staande voet ontslagen

Bij ontslag op staande voet geldt geen opzeggingstermijn.

Proeftijd

In uw proeftijd is geen sprake van een opzeggingstermijn

Oudere werknemers

Was u ouder dan 45 jaar op 1 januari 1999? Het kan dan zijn dat u een lange opzeggingstermijn heeft opgebouwd. Echter, dit geldt niet als u na 1 januari 1999 gewisseld bent van werkgever.