Oproeptermijn

Werkgevers dienen oproepkrachten minstens vier dagen vooraf schriftelijk of elektronisch oproepen, zo niet dan mag een medewerker de oproep weigeren.