Oproepkracht

Een oproepkracht is een werknemer die komt werken als de werkgever hem of haar oproept. Voor oproepkrachten zijn er verschillende oproepcontracten.

Als oproepkracht kunt u een nulurencontract of een min-maxcontract hebben. Hieronder staat een specificatie van de verschillende soorten oproepcontracten:

Nulurencontract:

  • de werknemer wordt opgeroepen als er werk is.
  • de werknemer ontvangt alleen het loon voor het aantal uren dat hij of zij gewerkt heeft.
  • de werkgever betaalt voor elke oproep ten minste drie uur loon. Dit geldt ook als de werknemer maar twee uur heeft gewerkt.

Min-maxcontract:

  • de werknemer heeft een minimaal aantal uren per week, maand of jaar. deze uren vallen onder de garantie-uren.
  • voor drukke periodes spreekt u in overleg een maximaal aantal extra uren af dat de werknemer kan komen werken.
  • de werkgever betaalt altijd de garantie-uren. Zelfs als er geen werk is.
  • als de werkgever minder dan 15 garantie-uren per week kan aanbieden, dan betaalt de werkgever voor elke oproep ten minste drie uur loon. Ook als de werknemer maar twee uur heeft gewerkt.

Als een oproepkracht ten minste drie maanden achter elkaar heeft gewerkt voor de werkgever, dan geldt het gemiddelde aantal uren in deze drie maanden als het minimale arbeidsduur per maand. Dit mag de werknemer dan ook van de werkgever eisen. Als de werkgever het hier niet mee eens is, dan moet de werkgever met schriftelijke afspraken of een rooster kunnen aantonen dat er geen sprake is van een vast arbeidspatroon.