Nen-certificering

Een NEN-certificering is de basis voor het verkrijgen van een SNA-keurmerk.

Een onderneming die het SNA-keurmerk wil verkrijgen, moet voldoen aan de gestelde eisen die zijn opgesteld volgens de NEN 4400 norm. De NEN 4400 norm is gemaakt voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse markt en die arbeidsplaatsen aanbieden.

NEN-certificering 4400-1

De NEN-certificering 4400-1 heeft als doel om het risico dat een onderneming loopt te beperken. Dit zorgt ervoor dat de onderneming geen risco loopt om geen tijdige, juiste en volledige afdracht van nog openstaande loonheffingen en omzetbelasting te verzorgen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de onderneming niet het risico loopt, gebruik te maken van werknemers die volgens de wet niet gerechtigd zijn om arbeid te verrichten.

De NEN-certificering 4400-1 geldt voor onderneming met een vestiging in Nederland die arbeid in opdracht uitvoeren en geldt ook voor ondernemingen die arbeidskrachten in Nederland aanbieden.

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk zorgt ervoor dat inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk minder risico lopen. Met de huidige wetgeving lopen zij het risico dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die niet zijn voldaan door de aannemer of uitlener. Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden meerdere keren per jaar gecontroleerd of ze nog aan hun verplichtingen uit arbeid kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s voor de inlener en opdrachtgevers van werk klein blijven.

Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op hun verplichting uit arbeid en deze bestaat uit de volgende punten:

  • Identificatie van het bedrijf;
  • Aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen voortkomen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.