NBBU

Het NBBU is een brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij vertegenwoordigen de belangen van dienstverleners in de flexbranche. Denk hierbij aan payroll bedrijven, zzp-bemiddelaars en uitzendbureaus.

Het NBBU deelt SNA-keurmerken toe aan uitzendbureaus, zodat werknemers er zeker van kunnen zijn dat de uitzendbureaus wettelijk voldoen aan alle financiële en administratieve eisen.

Het SNA-keurmerk zorgt ervoor dat inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk minder risico lopen. Met de huidige wetgeving lopen zij het risico dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die niet zijn voldaan door de aannemer of uitlener. Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden meerdere keren per jaar gecontroleerd of ze nog aan hun verplichtingen uit arbeid kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s voor de inlener en opdrachtgevers van werk klein blijven.