Loonheffingsverklaring

Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, dan moet een u loonheffingsverklaring invullen. Via dit formulier kunt u aangeven of uw werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Op dit formulier moet u onder andere uw naam, burgerservicenummer, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer invullen. Verder moet u aangeven of u gebruik wilt maken van de loonheffingskorting en wanneer u deze in wilt laten gaan.

U moet het loonheffingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren voor uw eerste werkdag. Als u gelijk op de dag gaat werken waarop u bent aangenomen, dan moet u het formulier inleveren voordat u gaat werken. Krijgt u een uitkering? Dan moet u het formulier inleveren voor uw eerste uitbetaling.