Loonheffingskorting

Als je werkt heb je recht op heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belastingen die op het brutoloon worden ingehouden. De werkgever houdt altijd rekening met de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Deze kortingen vormen samen de loonheffingskorting. Loonheffingskorting zorgt ervoor dat u minder loonheffing hoeft te betalen, waardoor u meer loon krijgt uitbetaald.

De loonheffingskorting vraagt u aan bij de werkgever of uitkeringsinstantie. Als u meerdere werkgevers heeft of als u naast een baan ook een uitkering ontvangt, kunt u maar bij één werkgever loonheffingskorting toepassen. Doet u dit niet, dan ontvangt u te veel korting op uw belasting en dit moet u dan achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst.

Deze regeling is niet van toepassing als u in een jaar bij verschillende werkgevers na elkaar heeft gewerkt. U heeft dan recht op loonheffingskorting bij iedere werkgever.