Loonbeslag

Loonbeslag is de beslaglegging op een bepaald gedeelte van het loon. Dit mag echter niet zomaar. Er mag alleen beslag worden gelegd op het loon als de rechter daar toestemming voor heeft gegeven.

Procedure

Er kan beslag worden gelegd op iemands loon als deze persoon schulden heeft en deze niet aflost. De schuldeisers kunnen dan naar de rechter stappen en via deze weg loonbeslag aanvragen. Als de rechter de schuldeisers dan in het gelijk stelt, kan er door een deurwaarder loonbeslag aan de persoon met schulden worden opgelegd.Dit kan niet op het hele inkomen worden toegepast.

Duur Loonbeslag

Aan de hand van de grootte van de schuld kan er bepaald worden hoe lang het loonbeslag gaat duren. Het eindigt pas als de gehele schuld is afbetaald aan de schuldeisers. Extra kosten die de schuldeisers hebben gemaakt tijdens het hele proces moeten ook betaald worden aan de schuldeisers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van PW de Gids en van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting.