Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een benaming die terug te vinden is in de cao voor uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat dat uitzendkrachten hetzelfde salaris krijgen als de overige personeelsleden van een organisatie. Sinds 30 maart 2015 is ieder uitzendbureau wettelijk verplicht om de inlenersbeloning toe te passen en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • brutoloon conform de salarisschaal waarin de werknemer is ingedeeld.
  • overwerktoeslagen en onregelmatigheidstoeslag;
  • periodieke loonsverhoging;
  • onkostenvergoeding;
  • arbeidstijdverkorting en arbeidsduurverkorting.

De regelgeving is van toepassing op alle uitzendkrachten. Uitzondering hierop zijn werknemers die een contract hebben voor onbepaalde tijd. Onder deze uitzondering vallen ook schoolverlaters en mensen die langdurig werkloos zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u hier terecht.